Fredrik Winterås

fredrik.winteras@enviroplanning.se
0725-41 94 22

Fredrik Winterås är biolog med inriktning mot viltekologi och naturvård. Han har en masterexamen vid Göteborgs universitet. Studierna inkluderade ett större examensarbete om konkurrenssituationen mellan klövviltsarter och var ett steg i att förbättra en gemensam förvaltning av flera arter. Fredrik har goda artkunskaper om både djur och växter samt flera års erfarenhet av inventeringsarbete och fältstudier i hela landet. Fredrik är en drivande och engagerad biolog och har god vana av att arbeta som konsult i projektform mot både myndigheter och privata företag.