Filip Myllyaho

filip.myllyaho@enviroplanning.se
0730-38 17 64

Filip Myllyaho har en mastersexamen i biologi. Filip har en bred kunskap om ekologiska processer och naturvärden i terrestra miljöer samt akvatisk naturvård. Han har även goda färdigheter inom GIS-analyser.

Filip har fördjupat sig i fladdermusfaunan och skrev sin kandidatuppsats om fladdermöss och deras relation till artificiellt ljus. Han har därefter fortsatt arbeta med frågor rörande fladdermöss och genomför bland annat fladdermusinventeringar och utför ljudanalys. Filip har god fältvana och har mångfacetterat sig genom en bredd av kunskaper om arter i terrestra miljöer.

På EnviroPlanning arbetar Filip framför allt i projekt rörande biologisk mångfald, exempelvis med viltutredningar, fågelinventeringar och fladdermusprojekt.