Emma Stemme

emma.stemme@enviroplanning.se
0703-77 09 27

Emma Stemme är civilingenjör i väg och vattenbyggnad och arbetar med projektledning, upphandlingsfrågor, miljö- och kvalitetsledning samt arbetsmiljöfrågor och riskhantering. Hon har i tidigare anställningar lång erfarenhet som projektledare hos beställaren Vägverket och har också arbetat som uppdragsledare för projektering av stora projekt som konsult.  Emma har därigenom en bred erfarenhet av anläggningsprojekt i alla skeden från förstudie till produktion. Hon är specialist på analys och utredning i tidiga skeden, med tillstånds- och fastställelseprocesser och har också lång erfarenhet från bygg- och miljöledning i produktionsskedet.