Emma Håkansson

emma.hakansson@enviroplanning.se
0730-43 10 80

Emma Håkansson är biolog med inriktning mot naturvård. Hon har en masterexamen vid Göteborgs universitet. Emma har erfarenhet av arbete med uppföljning av faunapassager, både praktisk erfarenhet och fördjupad teoretisk kunskap efter ett omfattande examensarbete i ämnet. Emma har läst kurser inom naturvård i terrestra och akvatiska miljöer, geografiska informationssystem (GIS) och miljörätt. Hon har även fördjupat sig inom entomologi. Emma är driven och engagerad, har fältvana och en god grund att stå på vad gäller artkunskap i terrestra miljöer. 

På EnviroPlanning arbetar Emma framförallt i projekt som rör biologisk mångfald och infrastrukturekologi, bland annat i naturvärdesinventeringar (NVI) och miljöuppföljningsprojekt.