Dennis Jonason

dennis.jonason@enviroplanning.se
0730-98 58 35

Dennis Jonason är disputerad vid SLU Uppsala med inriktning ekologi. I avhandlingen studerades effekten av ekologisk odling på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förhållande till tiden sedan omställning och landskapets komposition. Efter disputationen har Dennis under flera år forskat vid SLU, Linköpings och Stockholms universitet kring interaktionen mellan markanvändning, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och ekosystemfunktioner. Han har exempelvis forskat om systematisk bevarandeplanering för maximerad naturvård, funktionell diversitet samt om betydelsen av den historiska markanvändningen (äng vs. skog) för dagens flora och fauna i produktionsskogar. Dennis har stor fältvana från, och kunskap om, flera terrestra naturtyper och artgrupper.

På EnviroPlanning arbetar Dennis med allehanda ekologiska frågor, exempelvis med koppling till naturvård och olika skeden av infrastrukturprojekt. Han utgår från lokalkontoret i Linköping.