Annika Andersson

annika.andersson@enviroplanning.se
0709-10 98 89

Annika Andersson är ekonom med kunskaper inom både marknadsföring, redovisning och ekonomistyrning. Hon har från tidigare anställningar även erfarenhet av affärssystem, kvalitetsarbete samt projektledning. Idag arbetar Annika framför allt med bolagets redovisning samt är kontorsansvarig.