Anna Dahlén

anna.dahlen@enviroplanning.se
0738-17 98 29
Teknikansvarig Miljösäkrad Samhällsbyggnad

Anna Dahlén har en magisterexamen i ekologi och är även utbildad miljöinspektör och gymnasielärare. Hennes kompetensbredd och långa erfarenhet gör att hon arbetar inom många av EnviroPlannings tjänsteområden. Annas intressen finns inom biologisk mångfald i samklang med samhällsbyggnad där hon gärna arbetar med att spara och bygga natur i tätorter, ekosystemtjänster och grönstrukturplaner. I infrastrukturprojekt är hon miljöspecialist i tidiga skeden såväl som i bygg- och anläggningsskeden. Det senaste uppdraget som miljöbyggledare hade Anna på den nyligen invigda ekodukten vid väg E6, Sandsjöbacka.

Anna arbetar gärna även med MKB och samordnar både stora och små projekt samt gör åtgärdsvalsstudier (ÅVS) för infrastrukturens barriäreffekter. Under vår och sommarhalvåret inventerar hon bl a fåglar, groddjur och artrika vägkanter och genomför naturvärdesinventeringar inför detaljplaner och vägplaner. Hon arbetar även med olika tillståndsärenden och artskyddsfrågor, bl a med buskmus i järnvägsmiljöer.