Andreas Hellohf

andreas.hellohf@enviroplanning.se
0730-91 62 64

Andreas Hellohf är utbildad miljövetare med inriktning kemi och har en masterexamen i ekotoxikologi vid Göteborgs Universitet. Andreas har tidigare varit anställd på Naturskyddsföreningen, där han arbetat med att utveckla nya kriterier och handlägga ansökningar för miljömärkningen Bra Miljöval Kemiska produkter samt Kosmetika. Han har även erfarenhet av olika typer av miljöutredningar och att bedöma kemikaliers miljö- och hälsopåverkan och har bland annat varit expertstöd åt Upphandlingsmyndigheten vid utveckling av nya hållbarhetskriterier.

På EnviroPlanning hjälper Andreas både företag och offentlig verksamhet inom området Hållbar kemikalieanvändning. Med sin erfarenhet inom miljömärkning kan han även bistå företag i ansökningsprocessen för att miljömärka sina produkter.