Anders Esplund

anders.esplund@enviroplanning.se
0730-6698 47

Anders Esplund är utbildad naturförvaltare och och har en master i tillämpad ekologi. Han har bred kompetens inom ekologi, artkunskap och miljölagstiftning. Anders är intresserad av det mesta som rör naturen men brinner lite extra för naturvärden knutna till lång kontinuitet som ängsmarker, naturskogar och gamla, grova ädellövträd.

Anders har tidigare arbetat med miljöbalksprövningar på Länsstyrelsen. Han har även pedagogisk erfarenhet och har undervisat på högskolan i Skövde med inriktning mot praktisk ekologi, GIS och miljölagstiftning.

På EnviroPlanning arbetar Anders främst med uppdrag där beställaren behöver hjälp med kunskapsunderlag eller anpassningar i samband med exploatering som berörs av miljöbalken. Det kan handla om tillståndsansökningar, naturvärdesinventeringar, fågelinventeringar eller detaljplaneprocesser.

Anders utgår ifrån kontoret i Skövde.