Karriär

Välkommen till EnviroPlanning

Vi är miljökonsulter och vägleder våra kunder mot lösningar som är såväl ekonomiskt som ekologiskt och etiskt hållbara. Vår vision är att samhällets utbyggnad skall styras av ekosystemets värden och människans hälsa.

EnviroPlanning grundades år 2000 och har under åren skapat sig ett gott rykte i branschen. Idag är vi ca 25 medarbetare med varierande specialistkompetenser som t.ex. miljövetare, biologer, viltekologer, landskapsarkitekter, kemister och ingenjörer. Vi är en blandning av nyutexaminerade och personer med lång praktisk erfarenhet eller gedigen forskningsbakgrund.

Kunskap och kvalitet värderas högt på företaget. Därför satsar vi mycket på utbildning och att varje medarbetare ska få möjlighet att utvecklas i sin roll och sina projekt. Arbetsglädje och engagemang är viktiga kärnvärden i företaget, vilket understryks av att flertalet medarbetare är delägare. Strävan är att kunna ha ett stort engagemang i sina arbetsuppgifter samtidigt som det finns en flexibilitet som möjliggör ett rikt socialt liv med familj, fritid och vänner.

Vi har kontor vid Lilla Bommen i Göteborg, i Linköping och Uppsala.

 

 

Share