Planpassage med viltvarningssystem

Webbinarium 4 februari; Faunapassager i plan med viltvarningssystem

Preliminära resultat från pågående studier visas! 

Inom forskningsprogrammet TRIEKOL studeras faunapassager i plan med viltvarningssystem. Detta är en relativt ny åtgärdstyp som kan bli ett betydelsefullt tillskott i Trafikverkets verktygslåda för att minska viltolyckor och barriärpåverkan. Tekniken kan vara tillämpbar på exempelvis mötesfria landsvägar som har behov av viltstängsel, men där trafikvolymer och hastigheter är så pass låga att djuren kan tillåtas passera i samma plan som trafiken. Här kan alltså tekniken vara ett alternativ till faunabroar eller faunaportar. 

Även om datainsamling ännu pågår och de slutliga resultaten inte är klara, har ett antal delstudier och pilotarbeten genomförts, vilka redan nu givit intressanta resultat. Eftersom planering och projektering av nya faunapassager i plan nu pågår på flera håll i landet är behovet stort att beskriva teknikutvecklingen samt de preliminära resultaten.

Under webinariet presenteras preliminära resultat, samt diskuteras hur de kan tolkas och hur de kompletteras i de fortsatta studierna, och i den fortsatta utvecklingen av faunapassager i plan med viltvarnande teknik.

För mer information om webinariet: IENE Infra Eco Network Europe
Webinariet är kostnadsfritt, men kräver registrering här:

I webinariet medverkar två av EnviroPlannings ekologer, Mattias Olsson och Marcus Elfström

Dela