Viltanpassning väg 42 Väne-Åsaka – Sollebrunn (Åtgärdsvalstudie)

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2016

Förslag på åtgärder för att reducera barriäreffekter och viltolyckor. Åtgärdsvalstudien inkluderar GIS-analyser, rapportskrivning och samråd med markägare.

Dela