Västlänken Miljöprövningsuppdrag

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2013 - 2014

EnviroPlanning leder arbetet med Västlänkens Miljöprövningsuppdrag. Uppdraget innebär projektledning av Trafikverkets arbete med tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken och att pröva villkor för Västlänkens miljöfarliga verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken. EnviroPlanning är huvudkonsult och har som underkonsulter Bergab, Ecoglite, Golder Associates, Acanthus arkitektur & kulturvård och Riksantikvarieämbetet UV Väst.

Västlänken är en pendeltågstunnel under Göteborg med tre nya stationer. Läs mer på Trafikverkets hemsida

Dela