Varför ökar påkörningen av älg o rådjur på järnväg?

Nu har Mattias Olsson och Helena Norin utrett och redovisat delar av en rapport om viltolyckor på järnväg som nu publiceras. Rapporten innehåller en undersökning med extra fokus på sambandet vegetation och påkörning av älg och rådjur. Den frågan har varit mycket i fokus inte minst sedan Trafikverket drog igång så kallad trädsäkring av järnväg 2006/2007. Trädsäkring genomförs för att minska riskerna för fallande träd på kontaktledningar och spår. Rapporten innehåller tre delar, en litteraturgenomgång, en GIS studie om viltpåkörningarnas fördelning i landet och en enkätstudie där vi undersökte lokförares erfarenheter av viltpåkörningar.

Läs rapporten här

Dela