Tim Hipkiss på Enviroplanning

Välkommen tillbaka Tim!

Vi är glada att Tim Hipkiss är tillbaka hos oss på EnviroPlanning. Tim har lång erfarenhet av att arbeta som konsult med projekt inom förnybar energi och infrastruktur i Norden. Han anlitas ofta som expertvittne i domstolsprocesser och expertrådgivare inom projekt och due diligence-uppdrag samt leder och genomför inventering och övervakning av hotade arter.

Vill du komma i kontakt med Tim? Se hans kontaktuppgifter.

Dela