EnviroPlanning konsult Gabriella Johansson

Välkommen Gabriella Johansson

Nu välkomnar vi vår nya medarbetare Gabriella Johansson. Gabriella är biolog och förstärker oss med sin breda kunskap inom naturvårdsförvaltning och infraekologi. Hon har tidigare arbetat på Trafikverket som miljöspecialist och har erfarenhet av kartläggning och förvaltning av artrika vägmiljöer, alléer och faunapassager.

På EnviroPlanning kommer Gabriella framför allt att arbeta med riktade miljöåtgärder, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), naturvärdesinventeringar (NVI) och tillståndsärenden.

Gabriella nås på Tel 0761-24 15 28.

https://www.enviroplanning.se/medarbetare/gabriella-johansson

Dela