Väg 155 Torslandavägen

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2011-2013

Samordnare av kvalitets- och miljöledning samt risk- och arbetsmiljöfrågor i produktionsskedet. 30-50% beläggning.

Dela