Utveckling av webbverktyg för ekosystemtjänstanalys vid exploatering av strandområden

Uppdragsgivare: 
Hav- och Vattenmyndigheten
Tidsperiod: 
2016

Utveckling av ett webbaserat utvärderingssystem över hur ekosystemtjänster som levereras av vattenmiljöer påverkas vid exploatering. Både positiv och negativ påverkan analyseras genom frågor och en sammanställning presenteras. Utvärderingssystemet skapas i programmet filemaker.

Dela