Tvärförbindelse E20 / riksväg 40

En ny tvärförbindelse mellan E20 och riksväg 40 planeras. I en rapport som Mattias Olsson på EnviroPlanning varit med och tagit fram beskrivs områdets unika natur och hur man bäst kan bevara de ekologiska sammanhangen i landskapet med hjälp av större faunapassager och ekodukter. Följ länken nedan och ta del av rapporten.

Länk till rapporten

Dela