Transporters påverkan på ekosystemen

Kan transporter bli mer miljöanpassade, ekologiskt hållbara och säkrare? Det är temat för en internationell konferens i Malmö 16-19 september. En grönare infrastruktur behöver anpassas till de ekologiska förhållandena i det omgivande landskapet och många olika åtgärder kan behövas. På konferensen samlas forskare, ingenjörer och beslutsfattare för att diskutera och utveckla en ekologiskt hållbar transportinfrastruktur. Mattias Olsson från EnviroPlanning sitter i programkommittén och kommer även presentera vetenskapliga studier vid konferensen. EnviroPlanning är en av konferensens partners.

Läs mer på konferensens hemsida:

http://iene2014.iene.info/

eller kontakta Mattias: mattias.olsson (a) enviroplanning.se

 

Dela