Tillsatser i betong

Användningen av återvunnen betong kommer att öka fram till år 2020 eftersom EUs avfallsdirektiv har ett 70-procentigt mål för återanvändning och återvinning av byggnads- och rivningsavfall. EnviroPlanning undersöker åt Naturvårdsverket om tillsatser kan läcka ut från återvunnen betong som används i vägbyggen eller när gammal betong läggs på deponi.

 

Vill du veta mer, kontakta Helena Norin, 031-771 87 43 eller via e-post helena.norin(a)enviroplanning.se

Dela