Styrelseledamot till EnviroPlanning AB

Styrelseledamot sökes

Vill du vara en del av vår framtid? Genom Styrelseakademin söker EnviroPlanning nu en styrelseledamot.

Styrelsen består idag av tre ledamöter och en extern ordförande. Styrelsen tar en aktiv roll i
bolagets utveckling. Styrelsen agerar utifrån det uppdrag som finns i ägardirektivet.
Vi vill nu stärka styrelsen med ytterligare en extern ledamot. Vi ser ett stort värde i att styrelsen
rymmer en mångfald av erfarenheter och perspektiv. Bolagets ägare har uttalat tydliga mål för den kommande femårsperioden. Det handlar inte bara om att vi ska bli flera utan också om att etablera oss på flera orter, utveckla nya affärsområden och öka vår marknadsandel inom privat sektor.

Du som är intresserad av uppdraget ska ha
• gedigen styrelseerfarenhet, gärna dokumenterad i genomgångna styrelseutbildningar
• intresse och förståelse för ett medarbetarägt bolags möjligheter och utmaningar
• erfarenhet av att skapa lönsam tillväxt i ett konsultföretag

För mer information, se annons hos Styrelseakademin eller bifogad pdf.

Dela