Sälgsandbi (Andrena vaga)

Sällsynta vildbin flyttas inför vägbygge

I förundersökningen till den nya sträckningen av väg 27 vid Osdal utanför Borås hittades flera sällsynta arter av vildbin. Området är av stort värde för vildbin och många andra sandmarksdjur. Ett särskilt överraskande fynd var fibblesolbiet (Dufourea minuta), en art som inte har observerats sedan 1940-talet och hade bedömts vara utdöd i Sverige.

Bina har nu gått i dvala ligger nedgrävda i sanden. De kommer fram igen under våren-försommaren då blomningen har börjat. En hel sandslänt tillsammans med dess nedgrävda bin nu flyttas till ett intilliggande område strax söder om den nya vägdragningen.

Patrik Lindberg arbetar som miljöledare på projektet. Läs mer om biflytten och vägprojektet på Trafikverkets hemsida

Bilden visar ett sälgsandbi (Andrena vaga).

Dela