Påverkar det extrema vädret fisken?

Det långvariga högtrycket har gjort att det i Göteborg inte har regnat på väldigt länge. I stort sett hela vintern har varit torr, bortsett från några enstaka snöflingor. Det finns därför anledning att tro att höga halter av gifitga ämnen har ansamlats på vägbanor och andra hårdgjorda ytor. Den dagen högtrycket försvinner och det blir mer normalt Göteborgsväder kommer allt detta att nå vattendragen. Detta innebär ett ganska unikt tillfälle att titta på hur stor denna "first flush" effekt kan vara.

Christian Åberg och Niklas Hanson på EnviroPlanning har tillsammans med forskare från Göteborgs Universitet undersökt hur miljögiftsexponeringen ser ut för fisken i en bäck som tar emot dagvatten från en motorväg och ett mindre samhälle. En referenslokal uppströms vägen och samhället har också provtagits. Provtagningen kommer att upprepas senare under våren då regnet har kommit tillbaka, och gifterna således har spolats ner i bäcken.

Dela