Utredning riksväg 23

Passager för vilt på riksväg 23 och 19

EnviroPlanning arbetar med en teknisk utredning om faunapassager på riksväg 23 och 19 vid Östanå-Broby, i Hässleholms respektive Östra Göinge kommun. Vägsträckan är idag drabbad av viltolyckor och Trafikverket planerar för viltstängsel och olika typer av passager för vilt.
Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets hemsida.

Uppdragsledare på EnviroPlanning, Kaisa Malmqvist
 

Dela