Nya rekryteringar – Hanna Oskarsson och Sofia Willebrand

 

EnviroPlanning satsar vidare! Vi känner ökad efterfrågan av våra tjänster och två nya konsulter har i höst kommit till företaget.

Hanna Oskarsson är disputerad biolog med inriktning ekotoxikologi. Hennes avhandling undersökte effekter av läkemedel på vattenlevande djur och växter. Hanna kommer att arbeta inom Hållbar kemikaliehantering med start 1 november.

Sofia Willebrand är ekolog med inriktning mot viltekologi och viltolyckor längs med väg och järnväg med en Master inom Ekologi och naturvård. Sofia kommer att arbeta inom teknikområdet Biologisk mångfald och hon började 1 oktober.

Dela