Ny rapport om kungsörnar och vindkraft

 

Hur kan nya vindkraftsparker byggas med hänsyn till kungsörnar? I en rapport som nyligen publicerats av Naturvårdsverket, har Tim Hipkiss, tillsammans med kollegor på SLU, studerat kungörnars hemområden, biotopval och rörelsermönster och ger förslag på hänsynsåtgärder vid planering och lokalisering av framtida vindparker.

Rapporten kan laddas ned från Naturvårdsverkets hemsida

Bilden visar en ung kungsörn. Foto: Navinder Singh.

 

Dela