Naturvärdesinventering vid Mariestad

Inför ombyggnaden av E20 förbi Mariestad har EnviroPlanning ansvarat för en stor naturvärdesinventering av de alternativa korridorerna. Mariestads Tidning uppmärksammade arbetet och gjorde ett reportage om Anna Dahlén och Sofia Berg.

Ladda ned pdf-filen nedan för att läsa reportaget.

Bilden visar en gammal oxel som hittades under inventeringen.

Dela