Naturvärdesinventering Väg 26 Gullspång-Otterbäcken

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2014

Fältinventering och naturvärdesbedömning inför sidoområdesåtgärder Väg 26 mellan Gullspång och Otterbäcken, Gullspångs kommun.

Dela