Naturvärdesinventering väg 19 Hanaskog-Bjärlöv, Skåne

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2014

Naturvärdesinventering inom utredningskorridor för ny vägsträckning av väg 19, Hanaskog-Bjärlöv. Metodik enligt fastställd SIS-standard på fältnivå.

Dela