Naturvärdesinventering av E20 sträckan Vårgårda-Ribbingsberg

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2016

Naturvärdesinventering inom utredningskorridor för ny vägsträckning av väg E20, delsträcka Vårgårda-Ribbingsberg. NVI omfattar en yta på cirka 980 ha. Metodik enligt fastställd SIS-standard på fältnivå.

Dela