MKB till detaljplan, Kongahällatomten

Uppdragsgivare: 
Kungälvs kommun
Tidsperiod: 
2014

Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för ett större planområde i centrala Kungälv, invid E6. Frågeställningar som bevarandevärden, hälsa- och säkerhet samt avstämning av lokala miljömål beaktades.

Dela