MKB Station Korsvägen, Västlänken

Uppdragsgivare: 
Trafikverket, som underkonsult till ÅF Infrastructure.
Tidsperiod: 
2012-2014

Projektledning MKB Station Korsvägen samt underlag Kulturmiljö, Naturmiljö, Rekreation.

Läs mer om Västlänken på Trafikverkets hemsida

 

Dela