MKB Locketorp

MKB möjliggör storskalig etablering i Skövde

I nära samarbete med Skövde kommun har EnviroPlanning varit uppdragsledare för den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som togs fram i anknytning till förberedelserna inför en eventuell etablering av Northvolts batterifabrik.

Det är den största MKB som Skövde kommun har gjort (15 miljöaspekter) och området utgör drygt 300 hektar. Detaljplanen som benämns Locketorp omfattar bland annat Skövde flygplats och är skapad för att möjliggöra Sevesoverksamhet (storskalig kemikaliehantering), vilket en batterifabrik skulle innebära. 

EnviroPlanning har förutom uppdragsledning av MKBn bidragit med flertalet ingående kapitel såsom Naturmiljö, Ekosystemtjänster och grön infrastruktur samt Risk och säkerhet med koppling till Sevesoverksamhet.

En omfattande inventering av bland annat fåglar, grodor och sandmiljöer gjordes i området. Då den senare visade på att sandmiljöer lämpliga för bin skulle komma att påverkas gavs även kompensationsförslag för att motverka förlust av ekosystemtjänster.

Trots att batterifabriken inte blir av har Skövde kommun genom MKBn skapat förutsättning för en etablering av annan storskalig industri till kommunen. Granskningsperioden pågår mellan 25 maj och 23 juni.

MKBn finns tillgänglig på Skövde kommuns hemsida.  
 

Dela