Miljöledning, E45 Ånimskog-Tösse

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2015-2017

Miljöbyggledning i totalentreprenad i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojektet på värdefulla natur- och kulturmiljövärden, miljöronder med entreprenör med kontroll av miljökritiska moment, kemikalieanvändning mm. Upprättande av handlingar vid ansökan om tillstånd/dispenser hos tillsynsmyndighet för de åtgärder som kräver detta samt övriga kontakter med tillsynsmyndigheterna.

Dela