Miljöbyggledning längs med E6

Inom två projekt längs med E6:an i Bohuslän arbetar vi som Trafikverkets miljöbyggledare. Som miljöbyggledare ser vi till att vägarbetet sker på ett miljöriktigt sätt, och att aktuella miljödomar, dispenser och kompensationsåtgärder efterlevs och uppfylls.

I Tanums kommun byggs 7 km ny motorväg mellan Pålen och Tanumshede i Världsarvet Tanum. Inom projektet byggs en tunnel genom Gerumsberget och flera broar. Fokus ligger på att kontrollera att kulturvärdena inte skadas av vägarbeten och att närliggande vattendrag skyddas från förorenande utsläpp.

Läs mer om projektet i Tanum på Trafikverkets hemsida

I Uddevalla kommun byggs en ny trafikplats och väg i anslutning till Torp handelsområde för att underlätta trafikflöden i området. Projektets miljöledningsarbete innebär bland annat att skyddsvärda träd inte skadas under byggtiden och att hasselsnokar får nya jakt- och övervintringsplatser som kompensation för livsmiljön som förloras på grund av den nya vägen.

Läs mer om projektet i Torp på Trafikverkets hemsida

Dela