Material i livsmedelsförpackningar — möjliga hälsorisker

Livsmedelsverket publicerade under hösten en sammanställning av möjliga hälsorisker hos olika material som används i förpackningar och husgeråd som kommer i kontakt med livsmedel. De förpackningar som bedöms kunna innebära hälsorisk för konsumenterna är förpackningar i flera skikt med bl a tryckfärg, lim och lack; förpackningar av returfiber (t ex pizzakartonger) samt glaskonserver med lock med PVC-förslutning. Bland husgeråd återfinns produkter av melaminplast (används bl a till muggar och tallrikar till barn) som importerats från länder utanför EU; importerad keramik med blyglasyr samt husgeråd som utsätts för höga temperaturer (t ex i mikrovågsugn). Alla dessa material kan innehålla hälsoskadliga ämnen som kan vandra över från förpackningen till livsmedlet. Kontrollen av dessa material sköts gemensamt inom EU. I rapporten föreslås att Livsmedelsverket ska fokusera på material som inte är detaljreglerade (t ex pappersbaserade produkter) samt att samarbetet mellan de nordiska livsmedelsmyndigheterna ska utökas. 

Länk till rapporten

Dela