Kvinnlig trio i topp efter chefsbyten på EnviroPlanning

På internationella kvinnodagen, den 8 mars, tillträdde Anna-Maria Watz som ny styrelseordförande och den 11 mars Maria Hedlund som vd på miljökonsultbolaget EnviroPlanning. Uppdraget är att fortsätta expansionen av bolaget till fler orter i Sverige och att bredda erbjudandet med fler tjänster. Den nya ledningen ska utforska möjligheter inom både konsumentsektorn och för finanssektorn med hjälp av AI.

EnviroPlanning grundades av Kerstin Larsson för drygt 20 år sedan och har ett trettital anställda. Huvudkontoret finns i Göteborg men lokalkontor har tidigare etablerats i Skövde, Uppsala och Linköping. Nu har den nya ledningen i uppdrag att fortsätta expansionen till fler orter och med nya tjänsteerbjudanden.

Bland kunderna finns både offentliga och privata aktörer, många inom bygg- och infrastruktur, där brister i miljöhänsyn kan innebära både stora konsekvenser och höga kostnader. Bland de offentliga uppdragsgivarna finns Trafikverket, Naturvårdsverket, SLU, Lunds Universitet och ett stort antal kommuner. Hållbart byggande är det område som haft snabbast tillväxt under det senaste året och här finns både fastighetsbolag och kommuner på kundlistan.

– Våra kunder säger att de uppskattar både det nära samarbetet, personliga relationer och våra konsulters höga integritet. De vet att de kan lita på att våra utredningar håller för olika prövningar, säger Anna-Maria Watz, som nyligen tillträdde som styrelseordförande för EnviroPlanning.

Anna-Maria Watz, som har en bakgrund inom varumärkesutveckling och tjänstedesign samt bank och finanssektorn, ser även möjligheter inom andra områden.

– Traditionellt har konsultbolagen i vår bransch på den svenska marknaden haft uppdrag från kunder inom B2B och offentlig sektor. Men nu ser vi allt fler bolag som vänder sig mot konsumentmarknaden och som behöver sätt att verifiera sitt hållbarhetsarbete. Alla konsumentvarumärken kommunicerar kring hållbarhet idag, de kan inte riskera att inte leva upp till vad de lovar, säger Anna-Maria Watz.

– Vi ser även att våra framtida erbjudanden kommer vara relevanta för bank och försäkringsbranschen samt för investerare, fondbolag och kapitalförvaltare, de behöver verifiera att deras innehav lever upp till kraven i EU:s taxonomi och där kan vi hjälpa till med att ta fram och analysera den data de behöver, fortsätter Anna-Maria Watz.

Maria Hedlund, ny interim VD under 2022, har en bakgrund från både industrin och konsultbranschen. Som ingenjör inom forskning och utveckling och erfarenhet av att jobba med stora datamängder (data mining), visualisering av data och Business Intelligence (BI) kommer Maria också bidra till att bolaget kan accelerera utvecklingen av nya tjänster med hjälp av teknisk innovation och AI.

–  EnviroPlanning samlar in och hanterar löpande data från mätningar på olika platser i Sverige. I många fall är den i ett standard-format som är direkt internationellt överförbart. Den utgör en fantastisk kunskapsbas som kan tillgängliggöras med hjälp av ny teknik. Jag ser fram emot att utveckla intressanta tjänster i team med de kompetenta konsulter som jag ska få förmånen att arbeta med, säger Maria Hedlund, vd på EnviroPlanning.

Planen att etablera sig lokalt på fler orter i Sverige är ett sätt att komma ännu närmare kunderna men också en spegling av den nya tidens önskan om hybrida arbetsplatser och mångas längtan tillbaka till naturen och utflyttning från storstäderna. Strategin inbegriper nu att söka sig norr ut och nära universitetsstäder. Efterfrågan på miljökonsulter är mycket stor  och EU:s nya taxonomi har bidragit ytterligare till ökad efterfrågan vilket gör att konkurrensen om talangerna är stor.

– Jag ser att EnviroPlanning med en stark förankring i forskning och akademin samt med tydliga värderingar och rättspatos lyckats attrahera några av de ledande experterna på flera områden. Den höga integriteten och kunskapsnivån var en av anledningarna till att jag gick in i styrelsen 2021 och nu även har tackat ja till ordförandeposten, jag ser en enorm outnyttjad potential i bolaget som vi nu ska ta tillvara på, säger Anna-Maria Watz.

För mer information:
Anna-Maria Watz, styrelseordförande i EnviroPlanning, tel 070-2695851

Kort info om:

Styrelseordförande Anna-Maria Watz har tidigare varit marknadsdirektör och Business Director för Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, samt nordisk marknads- och försäljningschef för American Express i Norden. På American Express hade hon även ledande roller internationellt och drev ett transformationsprojekt för 25 marknader. Som anställd på varumärkesbyrån Georgons & Co var hon gästföreläsare på Stockholms universitet på institutionen för Reklam & PR. Efter dessa anställningar har hon haft en mängd interims- och konsultuppdrag inom tjänstedesign, marknadsföring och ledarskap.

Vd, Maria Hedlund har 15 års erfarenhet från konsultbranschen inom roller såsom vd, konsultchef, rådgivande verksamhetskonsult och projektledare där kunderna återfinns främst inom process- och tillverkningsindustrin, bygg- och anläggning samt utbildningssektorn.  Bland annat var hon vd under fem år på Prifloat Consulting AB. Maria nominerades 2019 till årets ledare av Dalarna Business.

 

Dela