hållbar kemikalieanvändning och giftfri miljö

Kurstillfälle - Hållbar kemikalieanvändning och Giftfri miljö

Vill ni ha grundläggande förståelse för kemikalier, dess påverkan på människa och miljö, varför vissa kemikalier bör undvikas samt vilka alternativ som finns? Kanske vill ni arbeta aktivt med att fasa ut de mest skadliga ämnena och behöver motivation att arbeta med frågan i er dagliga verksamhet. 

Kursen anordnas i samarbete med Ecocentrum och vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om kemikalier i produkter för att ha koll på de kemikalier som förekommer i den egna verksamheten. Genom praktisk övning och diskussion knyts kunskapen även till deltagarnas vardag. 

Kursledare är EnviroPlannings expert Hanna Oskarsson, som är biolog med inriktning på ekotoxikologi.

Anmälan och mer information hos Ecocentrum.
Kursen hålls 19 november kl: 13:00 – 16:30.
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg. Hållplats Kapellplatsen.

 

Dela