Klimatpåverkan från livsmedelsförpackningar

I höst har Livsmedelsverket publicerat resultatet av en undersökning som SIK har utfört om hur stor klimatpåverkan olika livsmedelsförpackningar har. I bedömningen har man även tagit hänsyn till hur väl förpackningen skyddar livsmedlet i fråga samt att den gör det möjligt att transportera varorna på ett effektivt sätt. I många fall är klimatpåverkan från förpackningen liten jämför med klimatpåverkan från produktionen av livsmedlet.

När det gäller t ex mjölk- och juiceförpackningar har den klassiska ”tegelstenskartongen” utan plastpip lägst miljöpåverkan, dels eftersom förpackningarna går att stapla mycket effektivare och därmed tar mindre plats vid transport och dels för att materialet är lättare att återvinna. Mjukost kan vara förpackad i metalltub eller plastbytta och där är det viktigt att man väljer förpackning efter hur mycket man förbrukar eftersom metalltub har större miljöpåverkan medan plastbytta har sämre hållbarhet. Konserver förpackade i laminerad kartong med aluminiumfolie har lägre påverkan på miljön än metallkonserver. Klimatpåverkan minskar betydligt om man återvinner förpackningarna. 

Läs rapporten här

Dela