Kemikalier i textil

I Göteborg har miljöförvaltningen under ett par år försökt öka kunskapen om de kemikalier som finns i textil. Kemikalierna kan skada hälsan och miljön. Mindre affärer och företag har besökts i ett dialogprojekt - resultatet är att kunskapen behöver ökas ännu mer. Läs rapporten som EnviroPlanning varit med om att ta fram, du når rapporten via länken nedan.

Länk till rapporten

Dela