Inventering PCB och asbest

Uppdragsgivare: 
KAB Fastigheter
Tidsperiod: 
2012

Inventering och provtagning av PCB och asbest i rivningsfastighet.

Dela