Inventering av lavar i Västerås stadsskogar

Uppdragsgivare: 
Västerås Stad
Tidsperiod: 
2016

Fältinventering av lavfloran i sex stadsdelskogar i Västerås med en sammanlagd yta av ca 175 ha. Noggrann eftersökning av naturvårdsarter.

Dela