Faunapassage

Hur kan vi påverka säkerheten på våra vägar?

En pusselbit är att förstå djurens beteende och dess olikheter. Att man vid faunapassager kan se skillnad på hur olika klövdjur beter sig och använder faunapassager i plan där viltet korsar över trafikerade vägbanor, kommer Marcus Elfström, viltbiolog på EnviroPlanning, presentera på den internationella konferensen ICOET 2021 – International Conference on Ecology and Transportation.

Konferensen äger rum 22-23 september. För mer information om konferensen se länk.

Det går också bra att kontakta Marcus Elfström.

Dela