Höga blyhalter i elektriska leksaker

Kemikalieinspektionen har analyserat elektriska och elektroniska leksaker och bedömt halterna av bl a bly, kvicksilver och flamskyddsmedel. Resultatet av analysen, som publicerades i oktober, visar att ca 30 procent av de testade produkterna innehåller otillåtna halter av bly. Risken att barn ska komma i kontakt med blyet är dock liten då det sitter på svåråtkomliga platser. Att leksakerna innehåller bly är ett miljöproblem vid hantering av avfallet men det kan också innebära hälsorisker för konsumenterna. Små barn är särskilt känsliga.

 

Länk till Kemikalieinspektionen

Dela