Handbook of Road Ecology

Vägars och järnvägars ekologiska påverkan är ofta negativa, och omfattar bland annat biotopförlust, fragmentering av livsmiljöer och populationer, och ökad dödlighet på grund av kollisioner med fordon. Dën nya Handbook of Road Ecology, som publiceras i juli 2015, föreslår lösningar till dessa och andra ekologiska effekter av infrastruktur. EnviroPlannings viltbiolog Mattias Olsson är medförfattare till tre kapitel i boken.

För mer information besök: http://handbookofroadecology.org/

 

Dela