Giftfri förskola

Barns utsatthet för kemikalier har uppmärksammats under flera år. Det är allt från farliga plastleksaker till bisfenol A i nappflaskor och bekämpningsmedelsrester i vindruvor som oroar föräldrar. Kommuner börjar ställa krav på vilka byggmaterial som används i förskolor och i allt fler upphandlingar ställs kemikaliekrav. Med Naturskyddsföreningens nya handlingsplaner får upphandlare, förskolepersonal och föräldrar tips om hur förskolan ska avgiftas. Helena Norin från EnviroPlanning är en av författarna bakom rapporterna. Vill du veta mer, kontakta Helena Norin, 031-771 87 43 eller via e-post: helena.norin (a) enviroplanning.se

Länk till rapporterna

Dela