Malin Ysterfors

Förstärkning inom naturvård

Nu hälsar vi Malin Ysterfors välkommen till oss. Hon är naturvårdskonsult med fokus på biologisk mångfald och har flera års erfarenhet av fältinventering och handläggning från Länsstyrelsen samt är även behörig kvalitetssäkrare av spår av stora rovdjur. Med sina goda kunskaper om restaurering, skötsel och inventering av värdefulla ängs- och betesmarker samt Natura2000-naturtyper blir hon en värdefull resurs på EnviroPlanning.

Malin ser fram emot nya spännande möten, långa fältsäsonger och att utvecklas vidare inom naturvård och vilt! 

Kontaktuppgifter till Malin finns här.  

Dela