Förstärkning inom Hållbart byggande

Det har blivit dags att presentera våra nya kolleger inom Hållbart byggande, Sofie Ellysson och Ida Odenius, som hjälper företag inom byggbranschen att minska sin klimatpåverkan och bland annat arbetar med miljöcertifieringar och klimatkalkyler.

Sofie är utbildad miljösamordnare med flera år på nacken som konsult inom hållbart byggande. Hon är certifierad Miljöbyggnadssamordnare och diplomerad Svanensamordnare och har även god erfarenhet av BREEAM och LEED. Att ta tillvara på befintliga resurser genom ex. återbruk ser Sofie som en viktigt del i arbetet med att minska byggbranschens klimatpåverkan. Hon lyfter även fram naturbaserade lösningar istället för tekniktunga, vilka ofta är beroende av fossila material, som ett steg för att tackla en del av de klimatrelaterade problem som samhället står inför.

Ida är utbildad miljösamordnare och diplomerad Svanensamordnare och har därtill erfarenhet av LEED och Miljöbyggnad. Att integrera biologisk mångfald i olika byggskeden är något Ida gärna diskuterar i sina projekt.

Kontakta gärna Sofie eller Ida för att diskutera hållbart byggande, certifieringar och klimatberäkningar. 

 

Dela