Första boken om Railway ecology

Nu kommer den första boken om Railway ecology! Traditionellt har man hanterat påverkan, störning, barriär etc. från väg och järnväg på liknande sätt, men i och med mer forskning inom ämnet börjar en ny kunskapsgren utvecklas som hanterar järnvägsfrågorna separat. Boken ger en överblick av befintlig kunskap om barriärpåverkan, mortalitet, störning etc. och är indelad i två delar: Första delen är en review och den andra delen presenterar ett antal befintliga studier.

EnviroPlannings expert Mattias Olsson medverkar i kap 17, med en beskrivning av projekt viltsäker järnväg. 

Boken finns som open access här:
 

Dela